Wystawy

Spis najważniejszych wystaw Adama Śmietańskiego (indywidualnych i zbiorowych):

1947

I Wystawa Fotografiki, Opole

1948

Wystawa „Opole 1945-1948”, Opole
II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Poznań
I Wystawa Fotografiki, Wrocław
Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej i Amatorskiej, Sopot

1949

I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki P.T.F., Poznań
II Festiwal Plastyki – Ogólnopolska Wystawa Fotografii Krajoznawczej, Sopot
II Wystawa Fotografiki, Wrocław
Wystawa Obrazów Fotograficznych. Polskie Towarzystwo Fotograficzne, Częstochowa
Wystawa „Opole 1945-1949”, Opole
III Gnieźnieńska Wystawa Fotografiki, Gniezno 

1950

II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki P.T.F., Wrocław
Wystawa Fotografiki P.T.F. oddział Kraków, Kraków
I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Katowice
IV Gnieźnieńska Wystawa Fotografiki „Świat Pracy”, Gniezno 

1951

IV Opolska Wystawa Fotografiki „Polska w planie sześcioletnim”, Opole
II Częstochowska Wystawa Fotografiki o zasięgu ogólnopolskim, Częstochowa
III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki P.T.F., Kraków
II Katowicka Wystawa Fotografiki PTF, Katowice
X Wystawa Fotografiki, Grodzisk Mazowiecki 

1952

Realizm Socjalistyczny w Fotografii, Poznań
II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
V Gnieźnieńska Wystawa Fotografiki, Gniezno
VI Gnieźnieńska Wystawa Fotografiki, Gniezno
IV Doroczna Ogólnopolska wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej, Łódź
I Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego, Poznań

1953

III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa 

1954

IV Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
Polsk foto udstilling, Kopenhaga 

1955

II Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego, Poznań
V Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa

1956

VI Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
Austellung der Polnischen Fotografie (Wystawa polskiej fotografii), Lipsk

1957

I Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej, Warszawa 

1958

III Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego „Dania-Norwegia-Węgry”, Opole 
Z kamerą po świecie. Wystawa Fotografików – członków ZPAF, Warszawa 
„Poznań – Londyn”, Londyn

1959

VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
IV Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego „Grecja”, Opole 
V Okręgowa Wystawa Fotografiki delegatury katowickiej ZPAF, Katowice

1960

V Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego „Italia”, Opole

1961

XI Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
Wystawa Stanisława Bobera, Leonarda Olejnika i Adama Śmietańskiego, Opole

1962

Pieśń o ziemi naszej. Ogólnopolska Wystawa Fotografii Krajoznawczej, Katowice

1963

VI Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego „W drodze do Afryki”, Opole
Polska Ludowa w fotografii artystycznej, Warszawa 

1966

VII Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego „Opolszczyzna w fotografice”, Opole
VIII Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego „Monte Cassino”, Opole
III Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej, Warszawa

1967

IX Wystawa indywidualna Adama Śmietańskiego „W krainie proroka”, Opole

1968

„Migawki z zagranicy”, Opole

1969

25 lat Polski Ludowej w fotografii artystycznej, Wrocław
XXV lat PRL w fotografice, Warszawa 

1970

Wystawa fotografiki Stanisława Bobera, Leonarda Olejnika, Adama Śmietańskiego pt. „25 lat temu…”, Opole

*Indywidualne wystawy Adama Śmietańskiego wyróżniono poprzez pogrubienie tekstu

opracowanie: Bogna Szafraniec