Bibliografia

Wybrana bibliografia wykorzystana do przygotowania biogramu Adama Śmietańskiego:

Wybrana bibliografia:

 1. Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/178/565; 45/343/186; 45/178/504; 45/185/125; 45/228/653.
 2. Archiwum ZPAF w Warszawie, teczka Adama Śmietańskiego, brak sygn.
 3. Zbiory specjalne Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, nr HNZS-2/13e.
 4. Kronika Działalności Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, oddział Gniezno, lata 1949–1961.
 5. Szymanowicz M., Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945–1955, Poznań 2016.
 6. Almanach fotografii opolskiej, Opole 2007.
 7. Pasikowski T., Wrażenia z wystawy Adama Śmietańskiego, „Świat Fotografii” 1952, nr 32, s. 19.
 8. Adam Śmietański, II wystawa indywidualna, [b.m.], kwiecień–maj 1955.
 9. VI Wystawa Fotograficzna Adama Śmietańskiego A.F.I.A.P. „W drodze do Afryki”, Opole 1963.
 10. Adam Śmietański, VII wystawa pt. Opolszczyzna w fotografice, Opole, styczeń 1966.
 11. Adam Śmietański, IX Wystawa Fotografiki pt. „W krainie proroka”, Opole, grudzień 1967.
 12. I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Poznań, kwiecień–maj 1947.
 13. Wystawa Fotografiki, Opole, czerwiec 1947, s. 9–10.
 14. Opole 1945–1948. Katalog wystawy, Opole 1948.
 15. II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Poznań, kwiecień–maj 1948.
 16. I Wystawa Fotografiki, Wrocław, lato 1948.
 17. I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki PTF, Poznań, kwiecień–maj 1949.
 18. II Festiwal Plastyki. Katalog, Sopot, 4 VI – 30 VIII 1949, s. 124.
 19. II Wystawa Fotografiki, Wrocław, jesień 1949, s. 10.
 20. Wystawa Obrazów Fotograficznych, Częstochowa, grudzień 1949, [b.p.].
 21. II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki PTF, Wrocław, marzec–kwiecień 1950, s. 14.
 22. Katalog Wystawy Fotografiki Polskiego Towarzystwa Fotograficznego oddział Kraków, Kraków, czerwiec–lipiec 1950, [b.p.].
 23. I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki w Katowicach, [Katowice], 28 październik – 10 listopad 1950, s. 15; 
 24. IV Opolska Wystawa Fotografiki pod tytułem „Polska w planie sześcioletnim”, Opole, kwiecień 1951.
 25. II Częstochowska Wystawa Fotografiki o zasięgu ogólnopolskim. Wystawa prac prof. Jana Bułhaka. Pokaz Fotografiki Czechosłowackiej, Częstochowa, kwiecień 1951.
 26. III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki PTF, Kraków, 3–24 czerwca 1951.
 27. II Katowicka Wystawa Fotografiki PTF, [Katowice], 22 listopada – 9 grudnia 1951.
 28. X Wystawa Fotografiki, Grodzisk Mazowiecki–Płock, listopad–grudzień 1951.
 29. Realizm Socjalistyczny w Fotografii, Poznań, styczeń 1952.
 30. II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa, marzec 1952.
 31. III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa, maj 1953. 
 32. IV Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, CBWA, maj 1954.
 33. Katalog VI Gnieźnieńskiej Wystawy Fotografiki, Gniezno, listopad 1952.
 34. IV Doroczna Ogólnopolska Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej, Łódź, listopad–grudzień 1952.
 35. VI Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa, czerwiec 1956.
 36. Austellung der Polnischen Fotografie, Leipzig, vom 2. Dezember bis 15. Dezember 1956.
 37. Z kamerą po świecie. Wystawa fotografików – członków ZPAF, Warszawa, sierpień 1958.
 38. VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa, luty–marzec 1959.
 39. 5-ta okręgowa wystawa fotografiki delegatury katowickiej ZPAF, Katowice 1959.
 40. XI Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa, listopad 1961.
 41. Pieśń o ziemi naszej. Ogólnopolska Wystawa Fotografii Krajoznawczej, Katowice 1962.
 42. Polska Ludowa w fotografii artystycznej, Warszawa, lipiec 1963.
 43. V Opolska Wiosna [Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych], Katowice 1968.
 44. VI Wiosna Opolska [Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych], Opole 1970.
 45. 25 lat Polski Ludowej w fotografii artystycznej, Wrocław 1969.
 46. XXV lat PRL w fotografice, Warszawa, wrzesień 1969.
 47. Wystawa fotografiki Stanisława Bobera, Leonarda Olejnika, Adama Śmietańskiego pt. 25 lat temu…, Opole, styczeń 1970.
 48. 5 Wystawa Delegatury ZPAF w Opolu, Opole, grudzień 1981.
 49. „Dziennik Zachodni” 1949.
 50. „Echo Krakowa” 1959.
 51. „Fotoamator” [dodatek do miesięcznika „Fotografia”] 1963, 1964.  
 52. „Fotografia” 1959, 1962, 1963, 1966, 1968, 1969.
 53. „Głosy znad Odry” [dodatek kulturalny do „Trybuny Opolskiej”] 1955, 1957.
 54. „Nowiny Opolskie” 1947.
 55. „Świat Fotografii” 1948, 1949, 1951, 1952.
 56. „Trybuna Opolska” 1959, 1963, 1968.