O projekcie

Pomysł stworzenia strony internetowej poświęconej Adamowi Śmietańskiemu, jednemu z ważniejszych fotografów działających w Opolu po wojnie, zrodził się w Fundacji 2.8. Był wynikiem wcześniejszej współpracy fundacji z Muzeum Śląska Opolskiego przy organizacji wystawy Adam Śmietański. Fotografie. Nie bez wpływu na tę koncepcję pozostawał także fakt, iż w 2019 roku przypada setna rocznica urodzin artysty. Dzięki staraniom Fundacji 2.8. oraz Muzeum Śląska Opolskiego, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Opola udało się ten pomysł zrealizować.

Adam Śmietański należał do grona artystów kontynuujących tradycyjne formy fotografii wynikające przede wszystkim ze strategii piktorializmu. Szczególnie we wczesnych pracach zainteresowanie to jest bardzo wyraźne, o czym świadczyć może między innymi jego pierwsza wystawa indywidualna w Poznaniu w 1952 roku. Nigdy nie związał się z – rozwijanym w Polsce po II wojnie światowej – nurtem neoawangardy. W latach 50. włączył się w dokumentację tzw. Ziem Odzyskanych, ściśle współpracując w tym zakresie z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. W latach 60. raczej kierował swoje zainteresowania ku fotografii reporterskiej i dokumentacyjnej, tworząc wiele interesujących opisów społeczeństwa. Na uwagę zasługują jego zdjęcia wykonane w opolskich zakładach pracy, serie dokumentujące architekturę opolskich miast i miasteczek (najczęściej wykonywane na zlecenia), czy cykl fotografii wykonywanych dzieciom. Bardzo ciekawe są zdjęcia z licznych podróży Śmietańskiego po Europie i Bliskim Wschodzie, wśród których wyróżniają się serie portretów.

Muzeum Śląska Opolskiego od połowy lat 90. ubiegłego wieku gromadzi zdjęcia Adama Śmietańskiego. Do 2014 roku był to jednak zbiór niewielki. Uważano nawet, że spuścizna artysty uległa zniszczeniu. Jego nieliczne prace znajdowały się w kilku instytucjach muzealnych oraz zbiorach prywatnych. O istnieniu większości zdjęć mogliśmy dowiedzieć się jedynie z reprodukcji zamieszczanych w licznych publikacjach oraz ze spisów w katalogach jego wystaw. Zła passa została przerwana kiedy w grudniu 2014 roku do Muzeum Śląska Opolskiego trafiło ponad 7500 negatywów fotografii, których Adam Śmietański był autorem oraz ponad 400 jego prywatnych zdjęć. Efektem blisko trzyletnich prac związanych z opracowaniem i digitalizacją zbioru była pierwsza duża retrospektywna wystawa prac artysty pt. Adam Śmietański. Fotografie. Wystawa miała kilka odsłon. Oprócz ekspozycji w Muzeum Śląska Opolskiego, w nieco zmodyfikowanej formie prezentowana była w Muzeum Regionalnym w Głogówku oraz w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej. W 2020 roku planowane jest otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Prezentowane na stronie fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego. Pomysłodawcą oraz osobą odpowiedzialną za techniczne opracowanie fotografii jest Sławoj Dubiel. Autorką zamieszczanych na stronie tekstów oraz biogramu artysty jest dr Bogna Szafraniec. Strona została zaprojektowana przez Kamila Pieśniewskiego.